Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens we verwerken

Xpect Kemps kan persoonsgegevens van en over jou verwerken, voordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Xpect Kemps kan de volgende persoonsgegevens van en over jou verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Waarom we die gegevens nodig hebben

Xpect Kemps verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar zelf om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen wanneer je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht of een verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we de gegevens bewaren

Xpect Kemps bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met anderen

Xpect Kemps verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waarom we cookies gebruiken

Xpect Kemps gebruikt cookies voor het in kaart brengen van websitebezoek. Het gaat om functionele cookies die de werking van de website verbeteren. Verder gebruiken we de cookies van Google Analytics om het bezoek- en klikgedrag te meten en te analyseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Xpect Kemps heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xpectkemps.nl . Xpect Kemps reageert zo snel mogelijk op je verzoek, maar binnen vier weken. We doen dat uiterlijk binnen vier weken.

Beveiligen

Xpect Kemps neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xpect Kemps maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of wil je meer informatie over de beveiliging van door Xpect Kemps verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@xpectkemps.nl.

www.xpectkemps.nl is een website van Xpect Kemps BV.

Dit Privacybeleid is aan wijzigingen onder heven en voor het laatst aangepast op 25 april 2018.